...
Selecteer een pagina

Bestel & betaal eenvoudig via Houtenwekker.nl.

Privacybeleid

In dit document treft u de privacyverklaring van Houtenwekker.nl. Conform de wettelijke eisen, wordt in deze verklaring helder omschreven hoe Houtenwekker.nl omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Inleiding

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, is deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt helder uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Hier treft u een link naar de oorspronkelijke verordening.

Volledigheidshalve: de privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

M. J. G. van der Lee, Houtenwekker.n

Houtenwekker.nl

Op dit moment leest u de privacyverklaring van Houtenwekker.nl. Houtenwekker.nl is een webshop waar houten wekkers, Holzkern horloges en armbanden verkocht worden.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Houtenwekker.nl verzameld worden. Het is belangrijk dat u weet wat er met de gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. U informeren hierover, vormt dan ook de kern van deze privacyverklaring.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Houtenwekker.nl? Neem dan zeker contact op.

info@puzzelstore.com | 06 – 46065161

Goorstraat 15 | 5384 PP | Heesch

Btw. Nr. NL857902556B01 | KvK. Nr. 69516804

Doel gegevens

Er zijn een aantal doelen waar Houtenwekker.nl uw gegevens voor verzamelt. Deze doelen worden hieronder toegelicht. Deze doelen maken dat Houtenwekker.nl u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

 • 1. Contact opnemen
  Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Houtenwekker.nl via de website. Vanzelfsprekend worden hier enkel relevante gegevens gevraagd: gegevens waar Houtenwekker.nl ook echt iets mee zou kunnen doen.
 • 2. Factureren
  Zoals u misschien weet, heeft iedere onderneming een plicht om te factureren, en deze facturen te verzamelen. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte.
 • 3. Verzendgegevens van producten
  Wanneer u een bestelling plaatst bij Houtenwekker.nl, moet uw bestelling vervolgens natuurlijk aankomen op de door u aangegeven locatie. De gegevens die u in het kader van een bestelling opgeeft, verzamelen wij. Let hierbij op: laat u de verzending ergens anders leveren? Dan deelt u dus ook andere gegevens.

Ontvangers

De gegevens die Houtenwekker.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

 • 1. Server Sohosted Iedere website heeft een hostingpartij nodig. Houtenwekker.nl maakt gebruik van de dienstverlening van Sohosted. In sommige gevallen kan het zo zijn dat Sohosted uw gegevens ontvangt.

Periode van opslag

Uw gegevens worden langere tijd bewaard door Houtenwekker.nl. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij Houtenwekker.nl op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

 • 1. Contact opnemen Neemt u contact op met Houtenwekker.nl via de mail? Dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • 2.FacturerenVanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook. Lees hierover meer via de website van de belastingdienst.
 • 3.Verzendgegevens van productenVoor de Holzkern horloges worden gegevens maximaal 2 jaar bewaard. Voor de wekkers geldt een bewaartermijn van uw gegevens van 1 jaar. Dit heeft te maken met de garantie die u geboden wordt bij slechte artikelen.

Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Houtenwekker.nl (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Houtenwekker.nl. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten. Daarnaast worden gegevens beschermd met een permanente SEO-vriendelijke 301-redirect van HTTP naar HTTPS.

Uw rechten

 • 1. Recht op inzage Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Houtenwekker.nl zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail, of telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.
 • 2. Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Houtenwekker.nl. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen, of te mailen.
 • 3. Recht op overdracht van gegevensWenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Houtenwekker.nl ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.
 • 4. Recht op het wissen van gegevensU heeft te allen tijde het recht ons te vragen uw gegevens te vernietigen.
 • 5. Recht op het indienen van een klacht U heeft immer het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Houtenwekker.nl niet op juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link.
 • 6. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaarWilt u dat Houtenwekker.nl stopt met het gebruik van uw gegevens? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
  Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@puzzelstore.com onder toezending van een kopie van het id-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het id-bewijsnummer en BSN nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek.

Plichten

Houtenwekker.nl verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Houtenwekker.nl. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Houtenwekker.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Houtenwekker.nl behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Houtenwekker.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Houtenwekker.nl. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

info@puzzelstore.com | 06 – 46065161

Goorstraat 15 | 5384 PP | Heesch

Btw. Nr. NL857902556B01 | KvK. Nr. 69516804

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wij beloven je niet te spammen!

Over Puzzelstore

Wij proberen, u zo goed mogelijk te voorzien van informatie over onze puzzels.

In onze webwinkel vindt u ons assortiment van verschillende soorten puzzels.

Categorieën

>  The House of Puzzles

Contact

V.O.F. De Kijkdoos:
Goorstraat 15, 5384PP Heesch
(Bezoek alleen op afspraak)

Telefoon:
0627175630

Email:
Info@puzzelstore.com

Zakelijke gegevens:
KVK nummer: 69516804
BTW nummer: NL857902556B01

De waardering van houtenwekker.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 68 reviews.